Polityka prywatności

Informacje podstawowe

 

Zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Z tego powodu stworzyliśmy ten dokument aby poinformować o zasadach gromadzenia i wykorzystywania przekazanych danych oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej, dostępnej pod adresem https://electronicpoint.eu/, (dalej: „Witryna”).

 

W celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką.

 

Wskazujemy, że Administratorem danych osobowych, jesteśmy my, a więc Electronic Point Sp. z o.o. z siedzibą w Borkowie (80-180) przy ul. Wspólczesnej 6F lok. 109, (dalej:

Administrator”, „my”, „nami”, „nasz”, „nas”, „naszych”).

 

Każdy podmiot korzystający z Witryny (dalej: „Użytkownik”) może się z nami skontaktować pod adresem e-mail: info@electronicpoint.eu

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

 

Korzystanie z Witryny powoduje automatyczne zbieranie danych dotyczących Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, strony w Witrynie, które zostały odwiedzone, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, godziny odwiedzin, częstotliwość odwiedzin, państwo,

miasto z którego wchodzi Użytkownik. Powyższe dane mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka). Są to dane statystyczne dotyczące działań naszych Użytkowników na Witrynie i nie identyfikują żadnej osoby. Korzystanie z Witryny nie wymaga podawania danych osobowych przez Użytkowników jednakże Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi kontaktując się z nami za pomocą infolinii lub poczty elektronicznej.

 

Cel i podstawy przetwarzania

 

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

 

 1. Kontaktu – kontaktując się z nami za pomocą infolinii lub poczty elektronicznej,

formularza kontaktowego Użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe (np. adres e-mail, z którego się kontaktuje lub numer telefon). Podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym wypadku jest uzasadniony interes, a więc art. 6 ust. 1 lit. f RODO., przy przypadku dobrowolnych danych dodatkowych, które nie mają na celu kontaktu zwrotnego podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Po zakończeniu kontaktu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest archiwizacja korespondencji z Użytkownikiem, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 1. Realizacji umowy – kontaktując się z nami za pomocą infolinii lub poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego w celu realizacji uprawnień

wynikających z zawartej z nami umowy (uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi), Użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe (np. adres e-mail, z którego się kontaktuje lub numer telefonu). Podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym

 

wypadku jest wykonanie umowy, a więc art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub wypełnianie ciążących na nas obowiązków prawnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Po

zakończeniu kontaktu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest archiwizacja korespondencji z Użytkownikiem oraz obrona przed roszczeniami Użytkownika, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Odbiorcy danych

 

W celu wykonania spoczywających na nas obowiązków i realizacji własnych praw możemy przekazywać dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom odbiorców:

 

 1. upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom,
 2. dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie naszą organizacją, w tym podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne,
 3. podmiotom powiązanym z nami kapitałowo i osobowo,
 4. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń,

 

a także dane mogą być udostępniane np. podmiotom i organom, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Gwarantujemy, że korzystamy z usług jedynie takich podmiotów, które zapewniają wysokie gwarancje wdrożenia odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

 

Dane osobowe Użytkownika nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

 

Uprawnienia Użytkowników

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

 

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo do cofnięcia zgody, w przypadku jej wyrażenia
 8. prawo do wniesienia skargi do organu

 

Nie wszystkie z powyższych uprawnień mają charakter bezwzględny, co oznacza że nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania. Jedynym uprawnieniem przysługującym Użytkownikowi zawsze jest prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych osobowych

Użytkownika narusza przepisy RODO.

 

W stosunku do danych osobowych Użytkownika nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a jego dane nie będą profilowane.

 

Okres przechowywania danych

 

Czas przechowywania przez nas danych osobowych Użytkowników zależy od celu, a jakim te dane są przez nas przetwarzane. W przypadku przetwarzania danych w celu:

 

 1. Kontaktu – dane osobowe Użytkownika będziemy przetwarzać do momentu cofnięcia przez zgody przez Użytkownika na kontakt z nami, zaś w przypadku archiwizacji korespondencji – przez okres niezbędny do wykazania jej przebiegu;
 2. Realizacji umowy – do upływu terminu przedawnienia roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa.

 

Konsekwencje niepodania danych

 

W przypadku przetwarzania danych w celu kontaktu i realizacji umowy podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne, ale odpowiednio niezbędne w celu nawiązania kontaktu lub realizacji umowy z Administratorem.

 

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników i zapewniamy, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

Pliki cookies

 

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Witryny.

 

Przy pierwszej wizycie na naszej Witrynie Użytkownik jest informowany o wykorzystywaniu cookies. Witryna korzysta wyłącznie cookies związanych z jej funkcjonalnością. Te cookies są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między

innymi pliki cookies pozwalające pamiętać Użytkownika w ciągu jednej sesji. Mają za zadanie zapewnić prawidłowe funkcjonowania Witryny.

 

Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.